Forum und email

msession_inc

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5 <= 5.1.2)

msession_inc — Increment value in session

Description

string msession_inc ( string $session , string $name )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.