Forum und email

notes_find_note

(PHP 4 >= 4.0.5)

notes_find_note — Returns a note id found in database_name

Description

int notes_find_note ( string $database_name , string $name [, string $type ] )
Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.