Forum und email

notes_header_info

(PHP 4 >= 4.0.5)

notes_header_info — Open the message msg_number in the specified mailbox on the specified server (leave serv

Description

object notes_header_info ( string $server , string $mailbox , int $msg_number )
Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.