Forum und email

openssl_csr_get_public_key

(PHP 5 >= 5.2.0)

openssl_csr_get_public_key — Returns the public key of a CERT

Description

resource openssl_csr_get_public_key ( mixed $csr [, bool $use_shortnames ] )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.