Forum und email

openssl_csr_get_subject

(PHP 5 >= 5.2.0)

openssl_csr_get_subject — Returns the subject of a CERT

Description

array openssl_csr_get_subject ( mixed $csr [, bool $use_shortnames ] )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.