Forum und email

qdom_error

(PHP 4 >= 4.0.5)

qdom_error — Returns the error string from the last QDOM operation or FALSE if no errors occurred

Description

string qdom_error ( void )
Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.