Forum und email

satellite_exception_id

(PHP 4 >= 4.0.3)

satellite_exception_id — Get the repository id for the latest exception.

Description

string satellite_exception_id ( void )
Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

For example usage see satellite_caught_exception().

Return values

Return a repository id string. (E.g. "IDL:MyException:1.0".)