Forum und email

satellite_exception_value

(PHP 4 >= 4.0.3)

satellite_exception_value — Get the exception struct for the latest exception

Description

OrbitStruct satellite_exception_value ( void )
Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Return an exception struct. For example usage see satellite_caught_exception().