Forum und email

vpopmail_add_domain_ex

(PHP 4 >= 4.0.5, PECL vpopmail:0.2)

vpopmail_add_domain_ex — Add a new virtual domain

Description

bool vpopmail_add_domain_ex ( string $domain , string $passwd [, string $quota [, string $bounce [, bool $apop ]]] )
Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.