Forum und email

vpopmail_add_domain

(PHP 4 >= 4.0.5, PECL vpopmail:0.2)

vpopmail_add_domain — Add a new virtual domain

Description

bool vpopmail_add_domain ( string $domain , string $dir , int $uid , int $gid )
Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.