Forum und email

vpopmail_error

(PHP 4 >= 4.0.5, PECL vpopmail:0.2)

vpopmail_error — Get text message for last vpopmail error

Description

string vpopmail_error ( void )
Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.