Forum und email

vpopmail_passwd

(PHP 4 >= 4.0.5, PECL vpopmail:0.2)

vpopmail_passwd — Change a virtual user's password

Description

bool vpopmail_passwd ( string $user , string $domain , string $password [, bool $apop ] )
Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.