Forum und email

rtrim

(PHP 4, PHP 5)

rtrim — Αφαιρέστε τα κενά από το τέλος ενός string

Περιγραφή

string rtrim ( string $str [, string $charlist ] )

Note: Η δεύτερη παράμετος προστέθηκε στην PHP 4.1.0

Η συνάρτηση αυτή επιστρέφει ένα string με τα κενά να έχουν αφαιρεθεί από το τέλος του str . Χωρίς τη δεύτερη παράμετρο, η rtrim() θα αφαιρέση τους ακόλουθους χαρακτήρες:

  • " " (ASCII 32 (0x20)), ένα κανονικό κενό.
  • "\t" (ASCII 9 (0x09)), ένα tab.
  • "\n" (ASCII 10 (0x0A)), μία νέα γραμμή (line feed).
  • "\r" (ASCII 13 (0x0D)), ένα carriage return.
  • "\0" (ASCII 0 (0x00)), το NUL-byte.
  • "\x0B" (ASCII 11 (0x0B)), ένα κάθετο tab.

Μπορείτε επίσης να καθορίσετε τους χαρακτήρες που επιθυμείτε να αφαιρεθούν με τη χρήση της παραμέτρου charlist . Απλά γράψτε όλους τους χαρακτήρες που επιθυμείτε να αφαιρεθούν. Με τη χρήση δύο τελειών (..) μπορείτε να ορίσετε ένα πεδίο χαρακτήρων.

Example#1 Παράδειγμα χρήσης της rtrim()

<?php

$text 
"\t\tThese are a few words :) ...  ";
$trimmed rtrim($text);
// $trimmed = "\t\tThese are a few words :) ..."
$trimmed rtrim($text," \t.");
// $trimmed = "\t\tThese are a few words :)"
$clean rtrim($binary,"\0x00..\0x1F");
// trim the ASCII control characters at the end of $binary 
// (from 0 to 31 inclusive)

?>

Ανατρέξτε επίσης στις: trim() και ltrim().