Forum und email

trim

(PHP 4, PHP 5)

trim — Αφαιρέστε τα κενά από την αρχή και το τέλος ενός string

Περιγραφή

string trim ( string $str [, string $charlist ] )

Note: Η προαιρετική παράμετρος charlist προστέθηκε στην PHP 4.1.0

Η συνάρτηση επιστρέφει ένα string χωρίς κενά στην αρχή και στο τέλος της παραμέτρου str . Χωρίς τη δεύτερη παράμετρο, η συνάρτηση trim() θα αφαιρέσει τους ακόλουθους χαρακτήρες:

  • " " (ASCII 32 (0x20)), το συνηθισμένο κενό.
  • "\t" (ASCII 9 (0x09)), ένα tab.
  • "\n" (ASCII 10 (0x0A)), μία νέα γραμμή (line feed).
  • "\r" (ASCII 13 (0x0D)), ένα carriage return.
  • "\0" (ASCII 0 (0x00)), το NUL-byte.
  • "\x0B" (ASCII 11 (0x0B)), ένα κάθετο tab.

Μπορείτε να καθορίσετε εσείς τους χαρακτήρες που θέλετε να αφαιρέσετε χρησιμοποιώντας την παράμετρο charlist . Απλά γράψτε όλους τους χαρακτήρες που θέλετε να αφαιρεθούν. Με τις .. μπορείτε να ορίσετε ένα πεδίο χαρακτήρων.

Example#1 Παράδειγμα χρήσης της trim()

<?php

$text 
"\t\tThese are a few words :) ...  ";
$trimmed trim($text);
// $trimmed = "These are a few words :) ..."
$trimmed trim($text," \t.");
// $trimmed = "These are a few words :)"
$clean trim($binary,"\0x00..\0x1F");
// trim the ASCII control characters at the beginning and end of $binary
// (from 0 to 31 inclusive)

?>

Ανατρέξτε επίσης στις: ltrim() και rtrim().