Forum und email

strcmp

(PHP 4, PHP 5)

strcmp — Binary safe σύγκριση string

Περιγραφή

int strcmp ( string $str1 , string $str2 )

Επιστρέφει < 0 εάν η παράμετρος str1 είναι μικρότερη της str2 , > 0 εάν η str1 είναι μεγαλύτερη της str2 , και 0 εάν οι δύο παράμετροι είναι ίσες.

Προσέξτε ότι η σύγκριση είναι case sensitive.

Ανατρέξτε επίσης στις: ereg(), strcasecmp(), substr(), stristr(), strncasecmp(), strncmp(), και strstr().