Forum und email

strncasecmp

(PHP 4 >= 4.0.2, PHP 5)

strncasecmp — Binary safe case-insensitive σύγκριση των πρώτων n χαρακτήρων δύο string

Περιγραφή

int strncasecmp ( string $str1 , string $str2 , int $len )

Η συνάρτηση αυτή είναι όμοια με τη συνάρτηση strcasecmp(), με τη μόνη διαφορά ότι μπορείτε να ορίσετε το (πάνω όριο του) πλήθος των χαρακτήρων (len ) που θα χρησιμοποιηθούν από κάθε string για τη σύγκριση. Εάν κάποιο από τα strings είναι μικρότερο του len , τότε για τη σύγκριση θα χρησιμοποιηθεί το μήκος αυτού του string.

Επιστρέφει < 0 εάν η παράμετρος str1 είναι μικρότερη της str2 , > 0 εάν η str1 είναι μεγαλύτερη της str2 , και 0 εάν οι δύο παράμετροι είναι ίσες.

Ανατρέξτε επίσης στις: ereg(), strcasecmp(), strcmp(), substr(), stristr(), και strstr().