Forum und email

Copyright

Prawa autorskie do tego podręcznika © 1997 - 2007 należą do PHP Documentation Group. Materiał ten może być rozprowadzany tylko pod warunkami określonymi w Open Publication License, v1.0 lub nowszych. Kopia Open Publication License jest dystrybuowana z tym podręcznikiem. Najnowsza wersja jest aktualnie dostępna pod adresem https://www.opencontent.org/openpub/.

Dystrybucja zmodyfikowanych wersji tego dokumentu jest zabroniona, chyba że jednostka będąca właścicielem praw autorskich jawnie udzieliła pozwolenia.

Dystrybucja tej pracy lub jej pochodnej w jakiejkolwiek standardowej (papierowej) formie jest możliwa tylko po udzieleniu jawnego pozwolenia przez jednostka będąca właścicielem praw autorskich.

W przypadku zainteresowania redystrybucją lub publikowaniem tego dokumentu w całości lub jego części, zmodyfikowanego czy niezmodyfikowanego, wszystkie pytania należy zadawać posiadaczom praw autorskich do niego pod adresem [email protected]. Adres ten jest podłączony do publicznie archiwizowanej listy dyskusyjnej.

Rozdział Rozdział 46 jest oparty o początkowy wkład firmy Zend Technologies.