Forum und email
Podręcznik PHP

Podręcznik PHP

Mehdi Achour
Friedhelm Betz
Antony Dovgal
Nuno Lopes
Philip Olson
Georg Richter
Damien Seguy
Jakub Vrana
I kilka innych
Marcin Dąbrowski
Jarosław Głowacki
Michał Grzechowiak
Michał Wilhelm Jany
Leszek Krupiński
Adam Major
Paweł Paprota
Michał Pena
Sławomir Pucia
Jarek Tabor
Tomasz Wójtowicz

2007-02-21


Spis treści
Przedmowa
Autorzy i współpracownicy
I. Na początek
1. Wprowadzenie
2. Mały przewodnik
II. Instalacja i konfiguracja
3. Ogólnie o instalacji
4. Installation on Unix systems
5. Installation on Mac OS X
6. Installation on Windows systems
7. Installation of PECL extensions
8. Problemy?
9. Runtime Configuration
III. Opis języka
10. Podstawowa składnia
11. Typy danych
12. Zmienne
13. Stałe
14. Wyrażenia
15. Operatory
16. Struktury kontrolne
17. Funkcje
18. Klasy i obiekty (PHP 4)
19. Classes and Objects (PHP 5)
20. Exceptions
21. Referencje
IV. Bezpieczeństwo
22. Introduction
23. General considerations
24. Installed as CGI binary
25. Installed as an Apache module
26. Filesystem Security
27. Database Security
28. Error Reporting
29. Using Register Globals
30. User Submitted Data
31. Magic Quotes
32. Hiding PHP
33. Keeping Current
V. Możliwości
34. Uwierzytelnianie HTTP w PHP
35. Ciasteczka (cookies)
36. Sessions
37. Dealing with XForms
38. Handling file uploads
39. Korzystanie ze zdalnych plików
40. Obsługa połączeń
41. Stałe połączenia z bazami danych
42. Tryb bezpieczny
43. Using PHP from the command line
VI. Opis funkcji
I. .NET Functions
II. Apache serwer
III. Alternative PHP Cache
IV. Advanced PHP debugger
V. Tablice
VI. Aspell [przestarzałe]
VII. BCMath - arytmetyka liczb dużej precyzji
VIII. PHP bytecode Compiler
IX. Kompresja Bzip2
X. Calendar Functions
XI. CCVS API Functions [deprecated]
XII. Klasy/Obiekty
XIII. Classkit Functions
XIV. ClibPDF Functions
XV. COM and .Net (Windows)
XVI. Crack Functions
XVII. Character Type Functions
XVIII. CURL, Client URL Library Functions
XIX. Cybercash Payment Functions
XX. Credit Mutuel CyberMUT functions
XXI. Cyrus IMAP administration Functions
XXII. Data i Czas
XXIII. DB++ Functions
XXIV. Database (dbm-style) Abstraction Layer Functions
XXV. dBase Functions
XXVI. DBM Functions [deprecated]
XXVII. dbx Functions
XXVIII. Direct IO Functions
XXIX. Obsługa katalogów
XXX. DOM Functions
XXXI. DOM XML Functions
XXXII. enchant Functions
XXXIII. Identyfikacja błędów i kontrola pracy
XXXIV. Exif Functions
XXXV. Expect Functions
XXXVI. File Alteration Monitor Functions
XXXVII. Forms Data Format Functions
XXXVIII. Fileinfo Functions
XXXIX. filePro Functions
XL. System plików
XLI. Filter Functions
XLII. Firebird/InterBase
XLIII. Firebird/Interbase Functions (PDO_FIREBIRD)
XLIV. FriBiDi Functions
XLV. FrontBase Functions
XLVI. FTP
XLVII. Function Handling Functions
XLVIII. GeoIP Functions
XLIX. Gettext
L. GMP Functions
LI. gnupg Funkcje
LII. Net_Gopher
LIII. hash Functions
LIV. HTTP - obsługa protokołu
LV. Hyperwave Functions
LVI. Hyperwave API Functions
LVII. IBM Functions (PDO_IBM)
LVIII. IBM DB2, Cloudscape and Apache Derby Functions
LIX. ICAP Functions [removed]
LX. iconv
LXI. ID3 Functions
LXII. IIS Administration Functions
LXIII. Image Functions
LXIV. Image magick Functions
LXV. IMAP, POP3 and NNTP Functions
LXVI. Informix Functions
LXVII. Informix Functions (PDO_INFORMIX)
LXVIII. Ingres II Functions
LXIX. IRC Gateway Functions
LXX. PHP / Java Integration
LXXI. JSON Functions
LXXII. KADM5
LXXIII. LDAP Functions
LXXIV. libxml Functions
LXXV. Lotus Notes Functions
LXXVI. LZF Functions
LXXVII. Poczta elektroniczna
LXXVIII. Mailparse Functions
LXXIX. Matematyka
LXXX. MaxDB PHP Extension
LXXXI. MCAL Functions
LXXXII. Mcrypt Encryption Functions
LXXXIII. MCVE (Monetra) Payment Functions
LXXXIV. Memcache Functions
LXXXV. Mhash Functions
LXXXVI. Mimetype Functions
LXXXVII. Ming functions for Flash
LXXXVIII. Miscellaneous Functions
LXXXIX. mnoGoSearch Functions
XC. Microsoft SQL Server Functions
XCI. Microsoft SQL Server and Sybase Functions (PDO_DBLIB)
XCII. Mohawk Software Session Handler Functions
XCIII. mSQL Functions
XCIV. Multibyte String Functions
XCV. muscat Functions
XCVI. MySQL
XCVII. MySQL Functions (PDO_MYSQL)
XCVIII. Ulepszone rozszerzenie MySQL
XCIX. Ncurses Terminal Screen Control Functions
C. Network Functions
CI. Newt Functions
CII. NSAPI-specific Functions
CIII. Object Aggregation/Composition Functions
CIV. Przeciążanie właściwości obiektów i wołania ich metod
CV. Oracle Functions
CVI. ODBC Functions (Unified)
CVII. ODBC and DB2 Functions (PDO_ODBC)
CVIII. oggvorbis
CIX. OpenAL Audio Bindings
CX. OpenSSL Functions
CXI. Oracle Functions [deprecated]
CXII. Oracle Functions (PDO_OCI)
CXIII. Output Control Functions
CXIV. Ovrimos SQL Functions
CXV. Paradox File Access
CXVI. Parsekit Functions
CXVII. Process Control Functions
CXVIII. Regular Expression Functions (Perl-Compatible)
CXIX. PDF Funkcje
CXX. PDO Functions
CXXI. Phar archive stream and classes
CXXII. PHP Options&Information
CXXIII. POSIX Functions
CXXIV. Regular Expression Functions (POSIX Extended)
CXXV. PostgreSQL
CXXVI. PostgreSQL Functions (PDO_PGSQL)
CXXVII. Printer Functions
CXXVIII. Program Execution Functions
CXXIX. PostScript document creation
CXXX. Pspell Functions
CXXXI. qtdom Functions
CXXXII. Radius
CXXXIII. Rar Functions
CXXXIV. GNU Readline
CXXXV. GNU Recode Functions
CXXXVI. RPM Header Reading Funkcje
CXXXVII. runkit Functions
CXXXVIII. SAM - Simple Asynchronous Messaging
CXXXIX. Satellite CORBA client extension [deprecated]
CXL. SCA Functions
CXLI. SDO Functions
CXLII. SDO XML Data Access Service Functions
CXLIII. SDO Relational Data Access Service Functions
CXLIV. Semaphore, Shared Memory and IPC Functions
CXLV. SESAM Database Functions
CXLVI. PostgreSQL Session Save Handler
CXLVII. Sesje
CXLVIII. Shared Memory Functions
CXLIX. SimpleXML functions
CL. SNMP Functions
CLI. SOAP Functions
CLII. Socket Functions
CLIII. Standard PHP Library (SPL) Functions
CLIV. SQLite Functions
CLV. SQLite Functions (PDO_SQLITE)
CLVI. Secure Shell2 Functions
CLVII. Statistics Functions
CLVIII. Stream Functions
CLIX. Funkcje łańcuchów znaków
CLX. Shockwave Flash Functions
CLXI. Swish-e bindings
CLXII. Sybase Functions
CLXIII. TCP Wrappers Functions
CLXIV. Tidy
CLXV. Funkcje Tokenizera
CLXVI. Unicode Functions
CLXVII. URL
CLXVIII. Variable Handling Functions
CLXIX. Verisign Payflow Pro Functions
CLXX. vpopmail
CLXXI. W32api Functions
CLXXII. WDDX Functions
CLXXIII. win32ps Functions
CLXXIV. win32service Functions
CLXXV. xattr Functions
CLXXVI. xdiff Functions
CLXXVII. XML Parser Functions
CLXXVIII. XML-RPC Functions
CLXXIX. XMLReader functions
CLXXX. XMLWriter Functions
CLXXXI. XSL functions
CLXXXII. XSLT Functions
CLXXXIII. YAZ Functions
CLXXXIV. YP/NIS Functions
CLXXXV. Zip File Functions
CLXXXVI. Zlib Compression Functions
VII. PHP i struktura wewnętrzna Zend Engine
44. Streams API for PHP Extension Authors
45. PDO Driver How-To
46. Zend API: Hackowanie rdzenia PHP
47. TSRM API
48. Extending PHP 3
VIII. FAQ: Frequently Asked Questions
49. General Information
50. Mailing lists
51. Obtaining PHP
52. Database issues
53. Installation FAQ
54. Build Problems
55. Using PHP
56. PHP and HTML
57. PHP and COM
58. PHP i inne języki
59. Migracja z PHP 2 na PHP 3
60. Migracja z PHP 3 na PHP 4
61. Migrating from PHP 4 to PHP 5
62. Miscellaneous Questions
IX. Dodatki
A. History of PHP and related projects
B. Migrating from PHP 4 to PHP 5
C. Migrating from PHP 3 to PHP 4
D. Migrating from PHP/FI 2 to PHP 3
E. Debugging PHP
F. Configure options
G. php.ini directives
H. List of Supported Timezones
I. Extension Categorization
J. Lista aliasów funkcji
K. List of Reserved Words
L. Lista Rodzajów Zasobów
M. List of Supported Protocols/Wrappers
N. List of Available Filters
O. List of Supported Socket Transports
P. PHP type comparison tables
Q. List of Parser Tokens
R. Userland Naming Guide
S. About the manual
T. Open Publication License
U. Indeks funkcji
V. Braki