Forum und email
Aspell [przestarzałe]

VI. Aspell [przestarzałe]

Wstęp

Funkcje aspell() pozwalają na sprawdzanie pisowni i proponowanie poprawek.

Notatka: Rozszerzenie to zostało usunięte z PHP i nie będzie dalej udostępniane początwszy od PHP 4.3.0. Jeśli chcesz skorzystać z mechanizmów sprawdzania pisowni dostępnych w PHP, użyj funkcji pspell. Funkcje te wykorzystują bibliotekę pspell i działają z nowszymi wersjami aspell.

Wymagania

aspell działa wyłącznie z bardzo starą (do .27.* lub podobną) wersją biblioteki aspell. Zarówno ten moduł jak i te wersje biblioteki aspell nie są już obsługiwane. Bibliotekę aspell można pobrać z: https://aspell.sourceforge.net/.

Instalacja

W PHP 4, te funkcje są dostaępne tylko jeśli PHP zostało skonfigurowane z parametrem --with-aspell=[DIR].

Patrz także

Patrz także: pspell.

Spis treści
aspell_check_raw --  Sprawdza słowo bez zmieniania wielkości liter i bez trymowania [przestarzałe]
aspell_check -- Sprawdź słowo [przestarzałe]
aspell_new -- Ładuje nowy słownik [przestarzałe]
aspell_suggest -- Proponuje pisownię słowa [przestarzałe]