Forum und email
aspell_check_raw

aspell_check_raw

(PHP 3 >= 3.0.7, PHP 4 <= 4.2.3)

aspell_check_raw --  Sprawdza słowo bez zmieniania wielkości liter i bez trymowania [przestarzałe]

Opis

bool aspell_check_raw ( int słownik, string słowo )

aspell_check_raw() sprawdza pisownię słowa bez zmieniania wielkości liter oraz bez próby trymowania go w żaden sposób i zwraca TRUE jeśli pisownia jest poprawna lub FALSE, jeśli niepoprawna.

Przykład 1. aspell_check_raw()

<?php
$aspell_link
= aspell_new("english");

if (
aspell_check_raw($aspell_link, "test")) {
    echo
"Pisownia poprawna";
} else {
    echo
"Zła pisownia";
}
?>