Forum und email
aspell_new

aspell_new

(PHP 3 >= 3.0.7, PHP 4 <= 4.2.3)

aspell_new -- Ładuje nowy słownik [przestarzałe]

Opis

int aspell_new ( string główny [, string użytkownika] )

aspell_new() otwiera słownik i zwraca uchwyt do niego, używany w innych funkcjach aspell. W razie błędu zwraca FALSE.

Przykład 1. aspell_new()

<?php
$aspell_link
= aspell_new("english");
?>