Forum und email
OpenAL Audio Bindings

CIX. OpenAL Audio Bindings

Wstęp

Platform independent audio bindings. Requires the OpenAL library.

Instalacja

To rozszerzenie PECL nie jest dołączane do PHP.

Informacje na temat instalacji tego rozszerzenia PECL można znaleźć w podręczniku w rozdziale zatytułowanym Instalacja rozszerzeń PECL. Dodatkowe informacje, takie jak nowe wersje, pliki do pobrania, pliki źródłowe, informacje o opiekunach czy rejestr zmian, można znaleźć tutaj: https://pecl.php.net/package/openal.

DLL z tym rozszerzeniem PECL można pobrać ze strony PHP Downloads lub https://snaps.php.net/.

Konfiguracja uruchomieniowa

To rozszerzenie nie definiuje posiada żadnych dyrektyw konfiguracyjnych w pliku php.ini.

Typy zasobów

This extension defines four resource types: Open AL(Device) - Returned by openal_device_open(), Open AL(Context) - Returned by openal_context_create(), Open AL(Buffer) - Returned by openal_buffer_create(), and Open AL(Source) - Returned by openal_source_create().

Stałe predefiniowane

Poniższe stałe są zdefiniowane w tym rozszerzeniu i stają się dostępne, gdy rozszerzenie jest dokompilowane do PHP, lub załadowane dynamicznie przy starcie.

ALC_FREQUENCY (integer)

Context Attribute

ALC_REFRESH (integer)

Context Attribute

ALC_SYNC (integer)

Context Attribute

AL_FREQUENCY (integer)

Buffer Setting

AL_BITS (integer)

Buffer Setting

AL_CHANNELS (integer)

Buffer Setting

AL_SIZE (integer)

Buffer Setting

AL_BUFFER (integer)

Source/Listener Setting (Integer)

AL_SOURCE_RELATIVE (integer)

Source/Listener Setting (Integer)

AL_SOURCE_STATE (integer)

Source/Listener Setting (Integer)

AL_PITCH (integer)

Source/Listener Setting (Float)

AL_GAIN (integer)

Source/Listener Setting (Float)

AL_MIN_GAIN (integer)

Source/Listener Setting (Float)

AL_MAX_GAIN (integer)

Source/Listener Setting (Float)

AL_MAX_DISTANCE (integer)

Source/Listener Setting (Float)

AL_ROLLOFF_FACTOR (integer)

Source/Listener Setting (Float)

AL_CONE_OUTER_GAIN (integer)

Source/Listener Setting (Float)

AL_CONE_INNER_ANGLE (integer)

Source/Listener Setting (Float)

AL_CONE_OUTER_ANGLE (integer)

Source/Listener Setting (Float)

AL_REFERENCE_DISTANCE (integer)

Source/Listener Setting (Float)

AL_POSITION (integer)

Source/Listener Setting (Float Vector)

AL_VELOCITY (integer)

Source/Listener Setting (Float Vector)

AL_DIRECTION (integer)

Source/Listener Setting (Float Vector)

AL_ORIENTATION (integer)

Source/Listener Setting (Float Vector)

AL_FORMAT_MONO8 (integer)

PCM Format

AL_FORMAT_MONO16 (integer)

PCM Format

AL_FORMAT_STEREO8 (integer)

PCM Format

AL_FORMAT_STEREO16 (integer)

PCM Format

AL_INITIAL (integer)

Source State

AL_PLAYING (integer)

Source State

AL_PAUSED (integer)

Source State

AL_STOPPED (integer)

Source State

AL_LOOPING (integer)

Source State

AL_TRUE (integer)

Boolean value recognized by OpenAL

AL_FALSE (integer)

Boolean value recognized by OpenAL

Spis treści
openal_buffer_create --  Generate OpenAL buffer
openal_buffer_data --  Load a buffer with data
openal_buffer_destroy --  Destroys an OpenAL buffer
openal_buffer_get --  Retrieve an OpenAL buffer property
openal_buffer_loadwav --  Load a .wav file into a buffer
openal_context_create --  Create an audio processing context
openal_context_current --  Make the specified context current
openal_context_destroy --  Destroys a context
openal_context_process --  Process the specified context
openal_context_suspend --  Suspend the specified context
openal_device_close --  Close an OpenAL device
openal_device_open --  Initialize the OpenAL audio layer
openal_listener_get --  Retrieve a listener property
openal_listener_set --  Set a listener property
openal_source_create --  Generate a source resource
openal_source_destroy --  Destroy a source resource
openal_source_get --  Retrieve an OpenAL source property
openal_source_pause --  Pause the source
openal_source_play --  Start playing the source
openal_source_rewind --  Rewind the source
openal_source_set --  Set source property
openal_source_stop --  Stop playing the source
openal_stream --  Begin streaming on a source