Forum und email
Printer Functions

CXXVII. Printer Functions

Wstęp

These functions are only available under Windows 9.x, ME, NT4 and 2000. They have been added in PHP 4.0.4.

Instalacja

This PECL extension is not bundled with PHP.

Windows users must enable php_printer.dll inside of php.ini in order to use these functions. To rozszerzenie PECL można pobrać osobno z wielu stron z migawkami PECL (nalezy wybrać repozytorium odpowiednie dla posiadanej wersji PHP): PECL dla PHP 4.3.x, PECL dla PHP 5.0.x lub PECL Unstable.

Konfiguracja uruchomieniowa

Na działanie tych funcji wpływają ustawienia zawarte w pliku php.ini.

Tabela 1. Printer configuration options

NameDefaultChangeableChangelog
printer.default_printer""PHP_INI_ALL 
Szczegóły i definicje dotyczące stałych PHP_INI_* znajdują się w rozdziale Dodatek G.

Spis treści
printer_abort -- Deletes the printer's spool file
printer_close -- Close an open printer connection
printer_create_brush -- Create a new brush
printer_create_dc -- Create a new device context
printer_create_font -- Create a new font
printer_create_pen -- Create a new pen
printer_delete_brush -- Delete a brush
printer_delete_dc -- Delete a device context
printer_delete_font -- Delete a font
printer_delete_pen -- Delete a pen
printer_draw_bmp -- Draw a bmp
printer_draw_chord -- Draw a chord
printer_draw_elipse -- Draw an ellipse
printer_draw_line -- Draw a line
printer_draw_pie -- Draw a pie
printer_draw_rectangle -- Draw a rectangle
printer_draw_roundrect -- Draw a rectangle with rounded corners
printer_draw_text -- Draw text
printer_end_doc -- Close document
printer_end_page -- Close active page
printer_get_option -- Retrieve printer configuration data
printer_list -- Return an array of printers attached to the server
printer_logical_fontheight -- Get logical font height
printer_open -- Open connection to a printer
printer_select_brush -- Select a brush
printer_select_font -- Select a font
printer_select_pen -- Select a pen
printer_set_option -- Configure the printer connection
printer_start_doc -- Start a new document
printer_start_page -- Start a new page
printer_write -- Write data to the printer