Forum und email
GNU Readline

CXXXIV. GNU Readline

Wstęp

Funkcje readline() implementują interfejs do biblioteki GNU Readline. Funkcje te pozwalają na tworzenie edytowalnych linii poleceń. Jako przykład może posłużyć Bash, który pozwala na używanie klawiszy strzałek do poruszania się po wpisanej części polecenia lub przewijanie historii. Ze względu na interaktywność tej biblioteki, nie przyda się ona do pisania aplikacji sieciowych, lecz może być przydatna przy pisaniu skryptów przeznaczonych do użycia PHP z linii poleceń.

Notatka: To rozszerzenie nie jest dostępne na platformie Windows.

Wymagania

Aby korzystać z funkcji readline niezbędne jest zainstalowanie biblioteki libreadline. Bibliotekę libreadline można znaleźć na stronie domowej projektu GNU Readline, https://cnswww.cns.cwru.edu/~chet/readline/rltop.html Jest ona obsługiwana przez Cheta Ramey'a, który jest także autorem Basha.

Z funkcji tych można skorzystać także przy użyciu biblioteki libedit, zamiennika biblioteki readline, wydanego na licencji innej niż GPL. Biblioteka libedit jest wydana na licencji BSD i można ją znaleźć pod adresem https://www.thrysoee.dk/editline/.

Instalacja

To use these functions you must compile the CGI or CLI version of PHP with readline support. You need to configure PHP --with-readline[=DIR]. In order you want to use the libedit readline replacement, configure PHP --with-libedit[=DIR].

Konfiguracja uruchomieniowa

To rozszerzenie nie definiuje posiada żadnych dyrektyw konfiguracyjnych w pliku php.ini.

Typy zasobów

To rozszerzenie nie posiada żadnych rodzajów zasobów.

Stałe predefiniowane

To rozszerzenie nie posiada żadnych stałych.

Spis treści
readline_add_history -- Dodaje linię do historii
readline_callback_handler_install -- Initializes the readline callback interface and terminal, prints the prompt and returns immediately
readline_callback_handler_remove -- Removes a previously installed callback handler and restores terminal settings
readline_callback_read_char -- Reads a character and informs the readline callback interface when a line is received
readline_clear_history -- Czyści historię
readline_completion_function -- Rejestruje funkcję dopełniania
readline_info -- Pobiera/ustawia różne wewnętrzne zmienne readline'a
readline_list_history -- Zwraca listę historii
readline_on_new_line -- Inform readline that the cursor has moved to a new line
readline_read_history -- Czyta historię
readline_redisplay -- Redraws the display
readline_write_history -- Zapisuje historię
readline -- Czyta linię