Forum und email
Typy danych

Rozdział 11. Typy danych

Wstęp

PHP obsługuje osiem typów prostych.

Cztery skalarne:

Dwa typy złożone:

Oraz dwa typy specjalne:

Notatka: W tym podręczniku często pojawia się typ mixed. Ten pseudotyp wskazuje na możliwość użycia danych różnego typu.

Typ danych zwykle nie jest ustalany przez programistę. Robi to PHP na podstawie kontekstu, w jakim zmienna jest używana.

Notatka: Aby sprawdzić typ i wartość konkretnego wyrażenia, należy użyć funkcji var_dump().

Aby mieć czytelną reprezentację typu dla potrzeb debugowania, należy użyć funkcji gettype(). Aby sprawdzić, czy zmienna jest jakiegoś konkretnego typu, nie używaj funkcji gettype(), tylko grupy funkcji is_jakiś_typ.

Aby narzucić konwersję zmiennej do określonego typu, można albo rzutować zmienną, albo użyć funkcji settype().

Proszę pamiętać, że w pewnych sytuacjach zmienne mogą się zachowywać różnie, w zależności od tego, jakiego typu są w danej chwili. Więcej informacji w rozdziale wykorzystywanie typów danych.