Forum und email
Identyfikator zasobów (resource)

Identyfikator zasobów (resource)

Identyfikator zasobów jest specjalną zmienną, przechowywującą odnośnik do zewnętrznego źródła zasobów. Identyfikatory zasobów są tworzone i wykorzystywane przez specjalne funkcje. Zobacz suplement z listą tych funkcji i powiązanych z tym typów zasobów.

Notatka: Identyfikator zasobów został wprowadzony w PHP 4.

Zwalnianie zasobów

Dzięki systemowi kontroli zasobów, wprowadzonemu w opracowanym przez Zend silniku skryptowym PHP 4, automatycznie wykrywana jest sytuacja, kiedy nie ma już odnośników do zasobu (tak jak w Java). W takie sytuacji zasoby systemowe używane do tego zasobu zostają zwolnione przez destruktor zasobów. Dlatego nie jest konieczne, aby zwalniać pamięć ręcznie za pomocą funkcji typu free_result.

Notatka: Wyjątkiem są tu stałe połączenia z serwerami baz danych, które nie są niszczone przez destruktor zasobów. Zobacz też stałe połączenia.