Forum und email
Lista Rodzajów Zasobów

Dodatek L. Lista Rodzajów Zasobów

Niniejszy rodział zawiera listę funkcji, które tworzą, wykorzystują lub są destruktorami zasobów PHP. Aby określić, czy dana zmienna jest identyfikatorem zasobów, używa się funkcji is_resource(), natomiast funkcją get_resource_type() można sprawdzić, do jakiego rodzaju zasobów należy dany identyfikator.

Tabela L-1. Rodzaje Zasobów

Nazwa ZasobuTworzony przezWykorzysytwany przezNiszczony przezOpis
aspell aspell_new() aspell_check(), aspell_check_raw(), aspell_suggest() Brak Słownik Aspell
bzip2 bzopen() bzerrno(), bzerror(), bzerrstr(), bzflush(), bzread(), bzwrite() bzclose() Plik Bzip2
COM com_load() com_invoke(), com_propget(), com_get(), com_propput(), com_set(), com_propput() Brak Odnośnik do obiektu COM
VARIANT    
cpdf cpdf_open() cpdf_page_init(), cpdf_finalize_page(), cpdf_finalize(), cpdf_output_buffer(), cpdf_save_to_file(), cpdf_set_current_page(), cpdf_begin_text(), cpdf_end_text(), cpdf_show(), cpdf_show_xy(), cpdf_text(), cpdf_set_font(), cpdf_set_leading(), cpdf_set_text_rendering(), cpdf_set_horiz_scaling(), cpdf_set_text_rise(), cpdf_set_text_matrix(), cpdf_set_text_pos(), cpdf_set_text_pos(), cpdf_set_word_spacing(), cpdf_continue_text(), cpdf_stringwidth(), cpdf_save(), cpdf_translate(), cpdf_restore(), cpdf_scale(), cpdf_rotate(), cpdf_setflat(), cpdf_setlinejoin(), cpdf_setlinecap(), cpdf_setmiterlimit(), cpdf_setlinewidth(), cpdf_setdash(), cpdf_moveto(), cpdf_rmoveto(), cpdf_curveto(), cpdf_lineto(), cpdf_rlineto(), cpdf_circle(), cpdf_arc(), cpdf_rect(), cpdf_closepath(), cpdf_stroke(), cpdf_closepath_fill_stroke(), cpdf_fill_stroke(), cpdf_clip(), cpdf_fill(), cpdf_setgray_fill(), cpdf_setgray_stroke(), cpdf_setgray(), cpdf_setrgbcolor_fill(), cpdf_setrgbcolor_stroke(), cpdf_setrgbcolor(), cpdf_add_outline(), cpdf_set_page_animation(), cpdf_import_jpeg(), cpdf_place_inline_image(), cpdf_add_annotation() cpdf_close() Dokument PDF obsługiwany przez bibliotekę CPDF
cpdf outline    
curl curl_copy_handle(), curl_init() curl_init(), curl_exec() curl_close() Sesja Curl
dbm dbmopen() dbmexists(), dbmfetch(), dbminsert(), dbmreplace(), dbmdelete(), dbmfirstkey(), dbmnextkey() dbmclose() Łącze do bazy danych DBM
dba dba_open() dba_delete(), dba_exists(), dba_fetch(), dba_firstkey(), dba_insert(), dba_nextkey(), dba_optimize(), dba_replace(), dba_sync() dba_close() Łącze do bazy danych DBA
dba persistent dba_popen() dba_delete(), dba_exists(), dba_fetch(), dba_firstkey(), dba_insert(), dba_nextkey(), dba_optimize(), dba_replace(), dba_sync() Brak Trwałe łącze do bazy danych DBA
dbase dbase_open() dbase_pack(), dbase_add_record(), dbase_replace_record(), dbase_delete_record(), dbase_get_record(), dbase_get_record_with_names(), dbase_numfields(), dbase_numrecords() dbase_close() Łącze do bazy danych Dbase
dbx_link_object dbx_connect() dbx_query() dbx_close() Połączenie dbx
dbx_result_object dbx_query()   Brak Wynik dbx
domxml attribute    
domxml document    
domxml node    
xpath context    
xpath object    
fbsql link fbsql_change_user(), fbsql_connect() fbsql_autocommit(), fbsql_blob_size(), fbsql_clob_size(), fbsql_commit(), fbsql_change_user(), fbsql_create_blob(), fbsql_create_db(), fbsql_create_clob(), fbsql_data_seek(), fbsql_database_password(), fbsql_database(), fbsql_db_query(), fbsql_db_status(), fbsql_drop_db(), fbsql_errno(), fbsql_error(), fbsql_get_autostart_info(), fbsql_hostname(), fbsql_insert_id(), fbsql_list_dbs(), fbsql_password(), fbsql_read_blob(), fbsql_read_clob(), fbsql_rollback(), fbsql_select_db(), fbsql_set_password(), fbsql_set_transaction(), fbsql_start_db(), fbsql_stop_db(), fbsql_username() fbsql_close() Łącze do bazy danych fbsql
fbsql plink fbsql_change_user(), fbsql_pconnect() fbsql_autocommit(), fbsql_change_user(), fbsql_create_db(), fbsql_data_seek(), fbsql_db_query(), fbsql_drop_db(), fbsql_select_db(), fbsql_errno(), fbsql_error(), fbsql_insert_id(), fbsql_list_dbs() Brak Trwałe łącze do bazy danych fbsql
fbsql result fbsql_db_query(), fbsql_list_dbs(), fbsql_query(), fbsql_list_fields(), fbsql_list_tables(), fbsql_tablename() fbsql_affected_rows(), fbsql_fetch_array(), fbsql_fetch_assoc(), fbsql_fetch_field(), fbsql_fetch_lengths(), fbsql_fetch_object(), fbsql_fetch_row(), fbsql_field_flags(), fbsql_field_name(), fbsql_field_len(), fbsql_field_seek(), fbsql_field_table(), fbsql_field_type(), fbsql_next_result(), fbsql_num_fields(), fbsql_num_rows(), fbsql_result(), fbsql_num_rows() fbsql_free_result() Wynik fbsql
fdf fdf_open() fdf_create(), fdf_save(), fdf_get_value(), fdf_set_value(), fdf_next_field_name(), fdf_set_ap(), fdf_set_status(), fdf_get_status(), fdf_set_file(), fdf_get_file(), fdf_set_flags(), fdf_set_opt(), fdf_set_submit_form_action(), fdf_set_javascript_action() fdf_close() Plik FDF
ftp ftp_connect(), ftp_ssl_connect() ftp_login(), ftp_pwd(), ftp_cdup(), ftp_chdir(), ftp_mkdir(), ftp_rmdir(), ftp_nlist(), ftp_rawlist(), ftp_systype(), ftp_pasv(), ftp_get(), ftp_fget(), ftp_put(), ftp_fput(), ftp_size(), ftp_mdtm(), ftp_rename(), ftp_delete(), ftp_site(), ftp_alloc(), ftp_chmod(), ftp_exec(), ftp_get_option(), ftp_nb_continue(), ftp_nb_fget(), ftp_nb_fput(), ftp_nb_get(), ftp_nb_put(), ftp_raw(), ftp_set_option() ftp_close() Strumień FTP
gd imagecreate(), imagecreatefromgd(), imagecreatefromgd2(), imagecreatefromgd2part(), imagecreatefromgif(), imagecreatefromjpeg(), imagecreatefrompng(), imagecreatefromwbmp(), imagecreatefromstring(), imagecreatetruecolor() imagecreatefromxbm(), imagecreatefromxpm(), imagecreatetruecolor(), imagerotate() imagearc(), imagechar(), imagecharup(), imagecolorallocate(), imagecolorat(), imagecolorclosest(), imagecolorexact(), imagecolorresolve(), imagegammacorrect(), imagegammacorrect(), imagecolorset(), imagecolorsforindex(), imagecolorstotal(), imagecolortransparent(), imagecopy(), imagecopyresized(), imagedashedline(), imagefill(), imagefilledpolygon(), imagefilledrectangle(), imagefilltoborder(), imagegif(), imagepng(), imagejpeg(), imagewbmp(), imageinterlace(), imageline(), imagepolygon(), imagepstext(), imagerectangle(), imagerotate(), imagesetpixel(), imagestring(), imagestringup(), imagesx(), imagesy(), imagettftext(), imagefilledarc(), imageellipse(), imagefilledellipse(), imagecolorclosestalpha(), imagecolorexactalpha(), imagecolorresolvealpha(), imagecopymerge(), imagecopymergegray(), imagecopyresampled(), imagetruecolortopalette(), imagesetbrush(), imagesettile(), imagesetthickness(), image2wbmp(), imagealphablending(), imageantialias(), imagecolorallocatealpha(), imagecolorclosesthwb(), imagecolordeallocate(), imagecolormatch(), imagefilter(), imagefttext(), imagegd(), imagegd2(), imageistruecolor(), imagelayereffect(), imagepalettecopy(), imagesavealpha(), imagesetstyle(), imagexbm() imagedestroy() Biblioteka graficzna GD
gd font imageloadfont() imagechar(), imagecharup(), imagefontheight() Brak Font dla biblioteki GD
gd PS encoding    
Font gd PS imagepsloadfont() imagepstext(), imagepsslantfont(), imagepsextendfont(), imagepsencodefont(), imagepsbbox() imagepsfreefont() Font PS dla GD
GMP integer gmp_init() gmp_intval(), gmp_strval(), gmp_add(), gmp_sub(), gmp_mul(), gmp_div_q(), gmp_div_r(), gmp_div_qr(), gmp_div(), gmp_mod(), gmp_divexact(), gmp_cmp(), gmp_neg(), gmp_abs(), gmp_sign(), gmp_fact(), gmp_sqrt(), gmp_sqrtrm(), gmp_perfect_square(), gmp_pow(), gmp_powm(), gmp_prob_prime(), gmp_gcd(), gmp_gcdext(), gmp_invert(), gmp_legendre(), gmp_jacobi(), gmp_random(), gmp_and(), gmp_or(), gmp_xor(), gmp_setbit(), gmp_clrbit(), gmp_scan0(), gmp_scan1(), gmp_popcount(), gmp_hamdist() Brak Liczba GMP
hyperwave document hw_cp(), hw_docbyanchor(), hw_getremote(), hw_getremotechildren() hw_children(), hw_childrenobj(), hw_getparents(), hw_getparentsobj(), hw_getchildcoll(), hw_getchildcollobj(), hw_getremote(), hw_getsrcbydestobj(), hw_getandlock(), hw_gettext(), hw_getobjectbyquerycoll(), hw_getobjectbyquerycollobj(), hw_getchilddoccoll(), hw_getchilddoccollobj(), hw_getanchors(), hw_getanchorsobj(), hw_inscoll(), hw_pipedocument(), hw_unlock() hw_deleteobject() Obiekt Hyperwave
hyperwave link hw_connect() hw_children(), hw_childrenobj(), hw_cp(), hw_deleteobject(), hw_docbyanchor(), hw_docbyanchorobj(), hw_errormsg(), hw_edittext(), hw_error(), hw_getparents(), hw_getparentsobj(), hw_getchildcoll(), hw_getchildcollobj(), hw_getremote(), hw_getremotechildren(), hw_getsrcbydestobj(), hw_getobject(), hw_getandlock(), hw_gettext(), hw_getobjectbyquery(), hw_getobjectbyqueryobj(), hw_getobjectbyquerycoll(), hw_getobjectbyquerycollobj(), hw_getchilddoccoll(), hw_getchilddoccollobj(), hw_getanchors(), hw_getanchorsobj(), hw_mv(), hw_incollections(), hw_info(), hw_inscoll(), hw_insdoc(), hw_insertdocument(), hw_insertobject(), hw_mapid(), hw_modifyobject(), hw_pipedocument(), hw_unlock(), hw_who(), hw_getusername() hw_close(), hw_free_document() Łącze do serwera Hyperwave
hyperwave link persistent hw_pconnect() hw_children(), hw_childrenobj(), hw_cp(), hw_deleteobject(), hw_docbyanchor(), hw_docbyanchorobj(), hw_errormsg(), hw_edittext(), hw_error(), hw_getparents(), hw_getparentsobj(), hw_getchildcoll(), hw_getchildcollobj(), hw_getremote(), hw_getremotechildren(), hw_getsrcbydestobj(), hw_getobject(), hw_getandlock(), hw_gettext(), hw_getobjectbyquery(), hw_getobjectbyqueryobj(), hw_getobjectbyquerycoll(), hw_getobjectbyquerycollobj(), hw_getchilddoccoll(), hw_getchilddoccollobj(), hw_getanchors(), hw_getanchorsobj(), hw_mv(), hw_incollections(), hw_info(), hw_inscoll(), hw_insdoc(), hw_insertdocument(), hw_insertobject(), hw_mapid(), hw_modifyobject(), hw_pipedocument(), hw_unlock(), hw_who(), hw_getusername() Brak Trwałe łącze do serwera Hyperwave
icap icap_open() icap_fetch_event(), icap_list_events(), icap_store_event(), icap_snooze(), icap_list_alarms(), icap_delete_event() icap_close() Łącze do serwera icap
imap imap_open() imap_append(), imap_body(), imap_check(), imap_createmailbox(), imap_delete(), imap_deletemailbox(), imap_expunge(), imap_fetchbody(), imap_fetchstructure(), imap_headerinfo(), imap_header(), imap_headers(), imap_listmailbox(), imap_getmailboxes(), imap_get_quota(), imap_status(), imap_listsubscribed(), imap_set_quota(), imap_set_quota(), imap_getsubscribed(), imap_mail_copy(), imap_mail_move(), imap_num_msg(), imap_num_recent(), imap_ping(), imap_renamemailbox(), imap_reopen(), imap_subscribe(), imap_undelete(), imap_unsubscribe(), imap_scanmailbox(), imap_mailboxmsginfo(), imap_fetchheader(), imap_uid(), imap_msgno(), imap_search(), imap_fetch_overview() imap_close() Łącze do serwerów IMAP, POP3
imap chain persistent    
imap persistent    
ingres ingres_connect() ingres_query(), ingres_num_rows(), ingres_num_fields(), ingres_field_name(), ingres_field_type(), ingres_field_nullable(), ingres_field_length(), ingres_field_precision(), ingres_field_scale(), ingres_fetch_array(), ingres_fetch_row(), ingres_fetch_object(), ingres_rollback(), ingres_commit(), ingres_autocommit() ingres_close() Łącze do bazy danych ingresII
ingres persistent ingres_pconnect() ingres_query(), ingres_num_rows(), ingres_num_fields(), ingres_field_name(), ingres_field_type(), ingres_field_nullable(), ingres_field_length(), ingres_field_precision(), ingres_field_scale(), ingres_fetch_array(), ingres_fetch_row(), ingres_fetch_object(), ingres_rollback(), ingres_commit(), ingres_autocommit() Brak Trwałe łącze do bazy danych ingresII
interbase blob    
interbase link ibase_connect() ibase_query(), ibase_prepare(), ibase_trans() ibase_close() Łącze do bazy danych Interbase
interbase link persistent ibase_pconnect() ibase_query(), ibase_prepare(), ibase_trans() Brak Trwałe łącze do bazy danych Interbase
interbase query ibase_prepare() ibase_execute() ibase_free_query() Zapytanie Interbase
interbase result ibase_query() ibase_fetch_row(), ibase_fetch_object(), ibase_field_info(), ibase_num_fields() ibase_free_result() Wynik Interbase
interbase transaction ibase_trans() ibase_commit() ibase_rollback() Transakcja Interbase
java    
ldap link ldap_connect(), ldap_search() ldap_count_entries(), ldap_first_attribute(), ldap_first_entry(), ldap_get_attributes(), ldap_get_dn(), ldap_get_entries(), ldap_get_values(), ldap_get_values_len(), ldap_next_attribute(), ldap_next_entry() ldap_close() Połączenie ldap
ldap result ldap_read() ldap_add(), ldap_compare(), ldap_bind(), ldap_count_entries(), ldap_delete(), ldap_errno(), ldap_error(), ldap_first_attribute(), ldap_first_entry(), ldap_get_attributes(), ldap_get_dn(), ldap_get_entries(), ldap_get_values(), ldap_get_values_len(), ldap_get_option(), ldap_list(), ldap_modify(), ldap_mod_add(), ldap_mod_replace(), ldap_next_attribute(), ldap_next_entry(), ldap_mod_del(), ldap_set_option(), ldap_unbind() ldap_free_result() Wynik poszukiwania ldap
ldap result entry    
mcal mcal_open(), mcal_popen() mcal_create_calendar(), mcal_rename_calendar(), mcal_rename_calendar(), mcal_delete_calendar(), mcal_fetch_event(), mcal_list_events(), mcal_append_event(), mcal_store_event(), mcal_delete_event(), mcal_list_alarms(), mcal_event_init(), mcal_event_set_category(), mcal_event_set_title(), mcal_event_set_description(), mcal_event_set_start(), mcal_event_set_end(), mcal_event_set_alarm(), mcal_event_set_class(), mcal_next_recurrence(), mcal_event_set_recur_Brak(), mcal_event_set_recur_daily(), mcal_event_set_recur_weekly(), mcal_event_set_recur_monthly_mday(), mcal_event_set_recur_monthly_wday(), mcal_event_set_recur_yearly(), mcal_fetch_current_stream_event(), mcal_event_add_attribute(), mcal_expunge() mcal_close() Łącze do serwera kalendarza
SWFAction    
SWFBitmap    
SWFButton    
SWFDisplayItem    
SWFFill    
SWFFont    
SWFGradient    
SWFMorph    
SWFMovie    
SWFShape    
SWFSprite    
SWFText    
SWFTextField    
mnogosearch agent    
mnogosearch result    
msql link msql_connect() msql(), msql_create_db(), msql_createdb(), msql_drop_db(), msql_drop_db(), msql_select_db(), msql_select_db() msql_close() Łącze do bazy danych mSQL
msql link persistent msql_pconnect() msql(), msql_create_db(), msql_createdb(), msql_drop_db(), msql_drop_db(), msql_select_db(), msql_select_db() Brak Trwałe łącze do bazy danych mSQL
msql query msql_db_query(), msql_list_dbs(), msql_list_fields(), msql_list_tables(), msql_query() msql(), msql_affected_rows(), msql_data_seek(), msql_dbname(), msql_fetch_array(), msql_fetch_field(), msql_fetch_object(), msql_fetch_row(), msql_field_seek(), msql_field_table(), msql_field_type(), msql_field_flags(), msql_field_len(), msql_field_type(), msql_num_fields(), msql_num_rows(), msql_numfields(), msql_numrows(), msql_result() msql_free_result(), msql_free_result() Rezultat mSQL
mssql link mssql_connect() mssql_query(), mssql_select_db() mssql_close() Łącze do bazy danych Microsoft SQL Server
mssql link persistent mssql_pconnect() mssql_query(), mssql_select_db() Brak Trwałe łącze do bazy danych Microsoft SQL Server
mssql result mssql_query() mssql_data_seek(), mssql_fetch_array(), mssql_fetch_field(), mssql_fetch_object(), mssql_fetch_row(), mssql_field_length(), mssql_field_name(), mssql_field_seek(), mssql_field_type(), mssql_num_fields(), mssql_num_rows(), mssql_result() mssql_free_result() Rezultat Microsoft SQL Server
mysql link mysql_connect() mysql_affected_rows(), mysql_change_user(), mysql_create_db(), mysql_data_seek(), mysql_db_name(), mysql_db_query(), mysql_drop_db(), mysql_errno(), mysql_error(), mysql_insert_id(), mysql_list_dbs(), mysql_list_fields(), mysql_list_processes(), mysql_list_tables(), mysql_query(), mysql_result(), mysql_select_db(), mysql_tablename(), mysql_get_host_info(), mysql_get_proto_info(), mysql_get_server_info() mysql_close() Łącze do bazy danych MySQL
mysql link persistent mysql_pconnect() mysql_affected_rows(), mysql_change_user(), mysql_create_db(), mysql_data_seek(), mysql_db_name(), mysql_db_query(), mysql_drop_db(), mysql_errno(), mysql_error(), mysql_insert_id(), mysql_list_dbs(), mysql_list_fields(), mysql_list_tables(), mysql_query(), mysql_result(), mysql_select_db(), mysql_tablename(), mysql_get_host_info(), mysql_get_proto_info(), mysql_get_server_info() Brak Trwałe łącze do bazy danych MySQL
mysql result mysql_db_query(), mysql_list_dbs(), mysql_list_fields(), mysql_list_tables(), mysql_query(), mysql_unbuffered_query() mysql_data_seek(), mysql_db_name(), mysql_fetch_array(), mysql_fetch_assoc(), mysql_fetch_field(), mysql_fetch_lengths(), mysql_fetch_object(), mysql_fetch_row(), mysql_fetch_row(), mysql_field_flags(), mysql_field_name(), mysql_field_len(), mysql_field_seek(), mysql_field_table(), mysql_field_type(), mysql_num_fields(), mysql_num_rows(), mysql_result(), mysql_tablename() mysql_free_result() Rezultat MySQL
oci8 collection    
oci8 connection ocilogon(), ociplogon(), ocinlogon() ocicommit(), ociserverversion(), ocinewcursor(), ociparse(), ocierror() ocilogoff() Łącze do bazy danych Oracle
oci8 descriptor    
oci8 server    
oci8 session    
oci8 statement ocinewdescriptor() ocirollback(), ocinewdescriptor(), ocirowcount(), ocidefinebyname(), ocibindbyname(), ociexecute(), ocinumcols(), ociresult(), ocifetch(), ocifetchinto(), ocifetchstatement(), ocicolumnisnull(), ocicolumnname(), ocicolumnsize(), ocicolumntype(), ocistatementtype(), ocierror() ocifreestatement() Kursor Oracle
odbc link odbc_connect() odbc_autocommit(), odbc_commit(), odbc_error(), odbc_errormsg(), odbc_exec(), odbc_tables(), odbc_tableprivileges(), odbc_do(), odbc_prepare(), odbc_columns(), odbc_columnprivileges(), odbc_procedurecolumns(), odbc_specialcolumns(), odbc_rollback(), odbc_setoption(), odbc_gettypeinfo(), odbc_primarykeys(), odbc_foreignkeys(), odbc_procedures(), odbc_statistics() odbc_close() Łącze do bazy danych ODBC
odbc link persistent odbc_pconnect() odbc_autocommit(), odbc_commit(), odbc_error(), odbc_errormsg(), odbc_exec(), odbc_tables(), odbc_tableprivileges(), odbc_do(), odbc_prepare(), odbc_columns(), odbc_columnprivileges(), odbc_procedurecolumns(), odbc_specialcolumns(), odbc_rollback(), odbc_setoption(), odbc_gettypeinfo(), odbc_primarykeys(), odbc_foreignkeys(), odbc_procedures(), odbc_statistics() Brak Trwałe łącze do bazy danych ODBC
odbc result odbc_prepare() odbc_binmode(), odbc_cursor(), odbc_execute(), odbc_fetch_into(), odbc_fetch_row(), odbc_field_name(), odbc_field_num(), odbc_field_type(), odbc_field_len(), odbc_field_precision(), odbc_field_scale(), odbc_longreadlen(), odbc_num_fields(), odbc_num_rows(), odbc_result(), odbc_result_all(), odbc_setoption() odbc_free_result() Rezultat ODBC
birdstep link    
birdstep result    
OpenSSL key openssl_get_privatekey(), openssl_get_publickey() openssl_sign(), openssl_seal(), openssl_open(), openssl_verify() openssl_free_key() Klucz OpenSSL
OpenSSL X.509 openssl_x509_read() openssl_x509_parse(), openssl_x509_checkpurpose() openssl_x509_free() Klucz Publiczny
oracle Cursor ora_open() ora_bind(), ora_columnname(), ora_columnsize(), ora_columntype(), ora_error(), ora_errorcode(), ora_exec(), ora_fetch(), ora_fetch_into(), ora_getcolumn(), ora_numcols(), ora_numrows(), ora_parse() ora_close() Kursor Oracle
oracle link ora_logon() ora_do(), ora_error(), ora_errorcode(), ora_rollback(), ora_commitoff(), ora_commiton(), ora_open(), ora_commit() ora_logoff() Łącze do bazy danych oracle
oracle link persistent ora_plogon() ora_do(), ora_error(), ora_errorcode(), ora_rollback(), ora_commitoff(), ora_commiton(), ora_open(), ora_commit() Brak Trwałe łącze do bazy danych oracle
pdf document pdf_new() pdf_add_bookmark(), pdf_add_launchlink(), pdf_add_locallink(), pdf_add_note(), pdf_add_pdflink(), pdf_add_weblink(), pdf_arc(), pdf_attach_file(), pdf_begin_page(), pdf_circle(), pdf_clip(), pdf_closepath(), pdf_closepath_fill_stroke(), pdf_closepath_stroke(), pdf_concat(), pdf_continue_text(), pdf_curveto(), pdf_end_page(), pdf_endpath(), pdf_fill(), pdf_fill_stroke(), pdf_findfont(), pdf_get_buffer(), pdf_get_image_height(), pdf_get_image_width(), pdf_get_parameter(), pdf_get_value(), pdf_lineto(), pdf_moveto(), pdf_open_ccitt(), pdf_open_file(), pdf_open_image_file(), pdf_place_image(), pdf_rect(), pdf_restore(), pdf_rotate(), pdf_save(), pdf_scale(), pdf_setdash(), pdf_setflat(), pdf_setfont(), pdf_setgray(), pdf_setgray_fill(), pdf_setgray_stroke(), pdf_setlinecap(), pdf_setlinejoin(), pdf_setlinewidth(), pdf_setmiterlimit(), pdf_setpolydash(), pdf_setrgbcolor(), pdf_setrgbcolor_fill(), pdf_setrgbcolor_stroke(), pdf_set_border_color(), pdf_set_border_dash(), pdf_set_border_style(), pdf_set_char_spacing(), pdf_set_duration(), pdf_set_font(), pdf_set_horiz_scaling(), pdf_set_parameter(), pdf_set_text_pos(), pdf_set_text_rendering(), pdf_set_value(), pdf_set_word_spacing(), pdf_show(), pdf_show_boxed(), pdf_show_xy(), pdf_skew(), pdf_stringwidth(), pdf_stroke(), pdf_translate(), pdf_add_thumbnail(), pdf_arcn(), pdf_begin_pattern(), pdf_begin_template(), pdf_end_pattern(), pdf_end_template(), pdf_initgraphics(), pdf_makespotcolor(), pdf_set_info(), pdf_setcolor(), pdf_setmatrix(), pdf_open_memory_image() pdf_close(), pdf_delete() Dokument PDF
pdf image pdf_open_image(), pdf_open_image_file(), pdf_open_memory_image() pdf_get_image_height(), pdf_get_image_width(), pdf_open_CCITT(), pdf_place_image() pdf_close_image() Obrazek w pliku PDF
pdf object    
pdf outline    
pgsql large object pg_lo_open() pg_lo_open(), pg_lo_create(), pg_lo_read(), pg_lo_read_all(), pg_lo_seek(), pg_lo_tell(), pg_lo_unlink(), pg_lo_write() pg_lo_close() Wielki Obiekt PostgreSQL
pgsql link pg_connect() pg_affected_rows(), pg_query(), pg_send_query(), pg_get_result(), pg_connection_busy(), pg_connection_reset(), pg_connection_status(), pg_last_error(), pg_last_notice(), pg_lo_create(), pg_lo_export(), pg_lo_import(), pg_lo_open(), pg_lo_unlink(), pg_host(), pg_port(), pg_dbname(), pg_options(), pg_copy_from(), pg_copy_to(), pg_end_copy(), pg_put_line(), pg_tty(), pg_trace(), pg_untrace(), pg_set_client_encoding(), pg_client_encoding(), pg_metadata(), pg_convert(), pg_insert(), pg_select(), pg_delete(), pg_update() pg_close() Łącze do bazy danych PostgreSQL
pgsql link persistent pg_pconnect() pg_affected_rows(), pg_query(), pg_send_query(), pg_get_result(), pg_connection_busy(), pg_connection_reset(), pg_connection_status(), pg_last_error(), pg_last_notice(), pg_lo_create(), pg_lo_export(), pg_lo_import(), pg_lo_open(), pg_lo_unlink(), pg_host(), pg_port(), pg_dbname(), pg_options(), pg_copy_from(), pg_copy_to(), pg_end_copy(), pg_put_line(), pg_tty(), pg_trace(), pg_untrace(), pg_set_client_encoding(), pg_client_encoding(), pg_metadata(), pg_convert(), pg_insert(), pg_select(), pg_delete(), pg_update() Brak Trwałe łącze do bazy danych PostgreSQL
pgsql result pg_execute(), pg_query(), pg_query_params(), pg_get_result() pg_fetch_array(), pg_fetch_object(), pg_fetch_result(), pg_fetch_row(), pg_field_is_null(), pg_field_name(), pg_field_num(), pg_field_prtlen(), pg_field_size(), pg_field_type(), pg_last_oid(), pg_num_fields(), pg_num_rows(), pg_result_error(), pg_result_status() pg_free_result() Rezultat PostgreSQL
pgsql string    
printer    
printer brush    
printer font    
printer pen    
pspell pspell_new(), pspell_new_config(), pspell_new_personal() pspell_add_to_personal(), pspell_add_to_session(), pspell_check(), pspell_clear_session(), pspell_config_ignore(), pspell_config_mode(), pspell_config_personal(), pspell_config_repl(), pspell_config_runtogether(), pspell_config_save_repl(), pspell_save_wordlist(), pspell_store_replacement(), pspell_suggest() Brak Słownik pspell
pspell config pspell_config_create() pspell_new_config() Brak Konfiguracja pspell
Sablotron XSLT xslt_create() xslt_closelog(), xslt_openlog(), xslt_run(), xslt_set_sax_handler(), xslt_errno(), xslt_error(), xslt_fetch_result(), xslt_free() xslt_free() Parser XSLT
shmop shmop_open() shmop_read(), shmop_write(), shmop_size(), shmop_delete() shmop_close()  
sockets file descriptor set socket() accept_connect(), bind(), connect(), listen(), read(), write() close() Gniazdo
sockets i/o vector    
dir opendir() readdir(), rewinddir() closedir() Obsługa katalogów
stream fopen(), tmpfile() feof(), fflush(), fgetc(), fgetcsv(), fgets(), fgetss(), flock(), fpassthru(), fputs(), fwrite(), fread(), fseek(), ftell(), fstat(), ftruncate(), set_file_buffer(), rewind() fclose() Obsługa plików
pipe popen() feof(), fflush(), fgetc(), fgetcsv(), fgets(), fgetss(), fpassthru(), fputs(), fwrite(), fread() pclose() Uchwyt procesów
socket fsockopen(), pfsockopen() fflush(), fgetc(), fgetcsv(), fgets(), fgetss(), fpassthru(), fputs(), fwrite(), fread() fclose() Uchwyt gnizada
sybase-db link sybase_connect() sybase_query(), sybase_select_db() sybase_close() Łącze do bazy danych Sybase wykorzystujące bibliotekę DB
sybase-db link persistent sybase_pconnect() sybase_query(), sybase_select_db() Brak Trwałe łącze do bazy danych Sybase wykorzystujące bibliotekę DB
sybase-db result sybase_query(), sybase_unbuffered_query() sybase_data_seek(), sybase_fetch_array(), sybase_fetch_field(), sybase_fetch_object(), sybase_fetch_row(), sybase_field_seek(), sybase_num_fields(), sybase_num_rows(), sybase_result() sybase_free_result() Rezultat Sybase przy wykorzystaniu biblioteki DB
sybase-ct link sybase_connect() sybase_affected_rows(), sybase_query(), sybase_select_db() sybase_close() Łącze do bazy danych Sybase przy wykorzystaniu biblioteki CT
sybase-ct link persistent sybase_pconnect() sybase_affected_rows(), sybase_query(), sybase_select_db() Brak Trwałe łącze do bazy danych Sybase przy wykorzystaniu biblioteki CT
sybase-ct result sybase_query() sybase_data_seek(), sybase_fetch_array(), sybase_fetch_field(), sybase_fetch_object(), sybase_fetch_row(), sybase_field_seek(), sybase_num_fields(), sybase_num_rows(), sybase_result() sybase_free_result() Rezultat Sybase przy wykorzystaniu biblioteki CT
sysvsem sem_get() sem_acquire() sem_release() Semafor System V
sysvshm shm_attach() shm_remove(), shm_put_var(), shm_get_var(), shm_remove_var() shm_detach() Pamięć współdzielona System V
wddx wddx_packet_start() wddx_add_vars() wddx_packet_end() Pakiet WDDX
xml xml_parser_create(), xml_parser_create_ns() xml_set_object(), xml_set_element_handler(), xml_set_character_data_handler(), xml_set_processing_instruction_handler(), xml_set_default_handler(), xml_set_unparsed_entity_decl_handler(), xml_set_notation_decl_handler(), xml_set_external_entity_ref_handler(), xml_parse(), xml_get_error_code(), xml_error_string(), xml_get_current_line_number(), xml_get_current_column_number(), xml_get_current_byte_index(), xml_parse_into_struct(), xml_parser_set_option(), xml_parser_get_option() xml_parser_free() Parser XML
zlib gzopen() gzeof(), gzgetc(), gzgets(), gzgetss(), gzpassthru(), gzputs(), gzread(), gzrewind(), gzseek(), gztell(), gzwrite() gzclose() Plik skompresowany gz-compressed