Forum und email
cpdf_clip

cpdf_clip

(PHP 3 >= 3.0.8, PHP 4, PHP 5 <= 5.0.4)

cpdf_clip -- Clips to current path

Opis

bool cpdf_clip ( int pdf_document )

Clips all drawing to the current path.

Parametry

pdf_document

Uchwyt dokumentu, zwrócony przez cpdf_open().

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku sukcesu, FALSE w przypadku porażki.