Forum und email
cpdf_circle

cpdf_circle

(PHP 3 >= 3.0.8, PHP 4, PHP 5 <= 5.0.4)

cpdf_circle -- Draw a circle

Opis

bool cpdf_circle ( int pdf_document, float x_coor, float y_coor, float radius [, int mode] )

Draws a circle.

Parametry

pdf_document

Uchwyt dokumentu, zwrócony przez cpdf_open().

x_coor

The x-coordinate of the center

y_coor

The y-coordinate of the center

radius

The circle radius

mode

Opcjonalny parametr tryb określa jednostkę długości. Jeśli jest 0 lub pominięto go, użyta jest domyślna jednostka określona dla strony. W przeciwnym wypadku współrzędne są mierzone w punktach postscriptowych ignorując obecne jednostki.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku sukcesu, FALSE w przypadku porażki.

Patrz także

cpdf_arc()