Forum und email
cpdf_arc

cpdf_arc

(PHP 3 >= 3.0.8, PHP 4, PHP 5 <= 5.0.4)

cpdf_arc -- Draws an arc

Opis

bool cpdf_arc ( int pdf_document, float x_coor, float y_coor, float radius, float start, float end [, int mode] )

Draws an arc.

Parametry

pdf_document

Uchwyt dokumentu, zwrócony przez cpdf_open().

x

The x-coordinate of the center

y

The y-coordinate of the center

radius

The arc radius

start

The starting angle, in degrees

end

The ending angle, in degrees

mode

Opcjonalny parametr tryb określa jednostkę długości. Jeśli jest 0 lub pominięto go, użyta jest domyślna jednostka określona dla strony. W przeciwnym wypadku współrzędne są mierzone w punktach postscriptowych ignorując obecne jednostki.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku sukcesu, FALSE w przypadku porażki.

Patrz także

cpdf_circle()