Forum und email
cpdf_begin_text

cpdf_begin_text

(PHP 3 >= 3.0.8, PHP 4, PHP 5 <= 5.0.4)

cpdf_begin_text -- Starts text section

Opis

bool cpdf_begin_text ( int pdf_document )

Starts a text section.

The created text section must be ended with cpdf_end_text().

Parametry

pdf_document

Uchwyt dokumentu, zwrócony przez cpdf_open().

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku sukcesu, FALSE w przypadku porażki.

Przykłady

Przykład 1. Text output

<?php
cpdf_begin_text
($pdf);
cpdf_set_font($pdf, 16, "Helvetica", "WinAnsiEncoding");
cpdf_text($pdf, 100, 100, "Some text");
cpdf_end_text($pdf)
?>

Patrz także

cpdf_end_text()