Forum und email
cpdf_close

cpdf_close

(PHP 3 >= 3.0.8, PHP 4, PHP 5 <= 5.0.4)

cpdf_close -- Closes the pdf document

Opis

bool cpdf_close ( int pdf_document )

Closes the PDF document.

This should be the last function called, even after cpdf_finalize(), cpdf_output_buffer() or cpdf_save_to_file().

Parametry

pdf_document

Uchwyt dokumentu, zwrócony przez cpdf_open().

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku sukcesu, FALSE w przypadku porażki.

Patrz także

cpdf_open()