Forum und email
cpdf_finalize

cpdf_finalize

(PHP 3 >= 3.0.8, PHP 4, PHP 5 <= 5.0.4)

cpdf_finalize -- Ends document

Opis

bool cpdf_finalize ( int pdf_document )

Ends the PDF document.

You still have to call cpdf_close().

Parametry

pdf_document

Uchwyt dokumentu, zwrócony przez cpdf_open().

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku sukcesu, FALSE w przypadku porażki.

Patrz także

cpdf_close()