Forum und email
cpdf_closepath_fill_stroke

cpdf_closepath_fill_stroke

(PHP 3 >= 3.0.8, PHP 4, PHP 5 <= 5.0.4)

cpdf_closepath_fill_stroke -- Close, fill and stroke current path

Opis

bool cpdf_closepath_fill_stroke ( int pdf_document )

Closes, fills the interior of the current path with the current fill color and draws current path.

Parametry

pdf_document

Uchwyt dokumentu, zwrócony przez cpdf_open().

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku sukcesu, FALSE w przypadku porażki.