Forum und email
cpdf_setgray_fill

cpdf_setgray_fill

(PHP 3 >= 3.0.8, PHP 4, PHP 5 <= 5.0.4)

cpdf_setgray_fill -- Sets filling color to gray value

Opis

bool cpdf_setgray_fill ( int pdf_document, float value )

Sets the current gray value to fill a path.

Parametry

pdf_document

Uchwyt dokumentu, zwrócony przez cpdf_open().

value

The gray value, as a float

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku sukcesu, FALSE w przypadku porażki.