Forum und email
cpdf_setgray_stroke

cpdf_setgray_stroke

(PHP 3 >= 3.0.8, PHP 4, PHP 5 <= 5.0.4)

cpdf_setgray_stroke -- Sets drawing color to gray value

Opis

bool cpdf_setgray_stroke ( int pdf_document, float gray_value )

Sets the current drawing color to the given gray value.

Parametry

pdf_document

Uchwyt dokumentu, zwrócony przez cpdf_open().

gray_value

The gray value, as a float

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku sukcesu, FALSE w przypadku porażki.