Forum und email
cpdf_fill

cpdf_fill

(PHP 3 >= 3.0.8, PHP 4, PHP 5 <= 5.0.4)

cpdf_fill -- Fill current path

Opis

bool cpdf_fill ( int pdf_document )

Fills the interior of the current path with the current fill color.

Parametry

pdf_document

Uchwyt dokumentu, zwrócony przez cpdf_open().

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku sukcesu, FALSE w przypadku porażki.