Forum und email
mysql_fetch_object

mysql_fetch_object

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

mysql_fetch_object -- Zapisuje wiersz wyniku jako obiekt

Opis

object mysql_fetch_object ( resource wynik )

Zwraca: obiekt, którego właściwości zawierają pobrany wiersz, lub FALSE, jeżeli nie ma więcej wierszy.

Funkcja mysql_fetch_object() jest podobna do mysql_fetch_array() z jedną różnicą - zamiast tablicy zwracany jest obiekt. Oczywiście oznacza to, że dane dostępne są tylko przez podanie nazw pól, a nie przed podanie ofsetu (liczby nie są dopuszczalne jako nazwy właściwości).

<?php

/* poprawnie */
echo $wiersz->pole;
/* niepoprawnie */
echo $wiersz->0;

?>

Szybkość tej funkcji jest identyczna jak mysql_fetch_array() i prawie taka sama jak mysql_fetch_row() (różnica jest nieznaczna).

Przykład 1. mysql_fetch_object()

<?php
mysql_connect
('localhost','uzytkownik','haslo');
mysql_select_db($db);  
$result = mysql_query('select * from tabela');
while (
$row = mysql_fetch_object($result)) {
    echo
$row->id_uzytkownika;
    echo
$row->pelna_nazwa;
}
mysql_free_result($result);
?>

Patrz także: mysql_fetch_array() i mysql_fetch_row().