Forum und email
mysql_fetch_lengths

mysql_fetch_lengths

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

mysql_fetch_lengths --  Pobiera długość każdego pola w wierszu wyniku

Opis

array mysql_fetch_lengths ( resource wynik )

Zwraca tablicę zawierającą długość każdego pola z wiersza ostatnio pobranego przez mysql_fetch_row(), lub FALSE, jeżeli wystąpi błąd.

mysql_fetch_lengths() zapisuje w tablicy długości wszystkich pól z ostatniego wiersza pobranego przez funkcje mysql_fetch_row(), mysql_fetch_array() i mysql_fetch_object() zaczynając od ofsetu 0.

Patrz także: mysql_fetch_row().