Forum und email
mysql_fetch_field

mysql_fetch_field

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

mysql_fetch_field --  Pobiera z wyniku informacje o kolumnie i zwraca jako obiekt

Opis

object mysql_fetch_field ( resource wynik [, int ofset_pola] )

Zwraca obiekt zawierający informacje o polu.

mysql_fetch_field() pozwala uzyskać informacje o polach w danym wyniku zapytania. Jeżeli ofset pola nie został podany, zwracane zostanie następne pole nie pobrane jeszcze przez mysql_fetch_field().

Właściwości obiektu:

 • name - nazwa kolumny

 • table - nazwa tabeli do której należy kolumna

 • max_length - maksymalna długość kolumny

 • not_null - 1 jeżeli pole nie może być puste (NULL)

 • primary_key - 1 jeżeli kolumna jest kluczem podstawowym

 • unique_key - 1 jeżeli kolumna jest kluczem unikatowym

 • multiple_key - 1 jeżeli kolumna jest kluczem nieunikatowym

 • numeric - 1 jeżeli kolumna jest liczbowa

 • blob - 1 jeżeli kolumna jest typu BLOOB

 • type - typ kolumny

 • unsigned - 1 jeżeli kolumna jest bez znaku (plus lub minus)

 • zerofill - 1 jeżeli kolumna jest wypełniona zerami

Przykład 1. mysql_fetch_field()

<?php
mysql_connect
('localhost','uzytkownik','haslo');
    or die (
'Nie można się połączyć');
mysql_select_db('baza');
$result = mysql_query('select * from tabela')
    or die(
'Zapytanie zakończone niepowodzeniem');
/* pobieramy dane kolumny */
$i = 0;
while (
$i < mysql_num_fields($result)) {
    echo
"Informacje o kolumnie $i:<br />\n";
    
$meta = mysql_fetch_field($result);
    if (!
$meta) {
        echo
"Informacje niedostępne<br />\n";
    }
    echo
"<pre>
blob:         $meta
->blob
max_length:   $meta
->max_length
multiple_key: $meta
->multiple_key
name:         $meta
->name
not_null:     $meta
->not_null
numeric:      $meta
->numeric
primary_key:  $meta
->primary_key
table:        $meta
->table
type:         $meta
->type
unique_key:   $meta
->unique_key
unsigned:     $meta
->unsigned
zerofill:     $meta
->zerofill
</pre>"
;
    
$i++;
}
mysql_free_result($result);
?>

Patrz także: mysql_field_seek().