Forum und email
mysql_field_seek

mysql_field_seek

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

mysql_field_seek -- Przesuwa wskaźnik wyniku do wybranego pola

Opis

int mysql_field_seek ( resource wynik, int ofset_pola )

Przesuwa się na wybrane pole. Jeżeli kolejne wywołanie mysql_fetch_field() nie będzie zawierać indeksu pola, wtedy zwrócone zostanie to pole.

Patrz także: mysql_fetch_field().