Forum und email
mysql_field_table

mysql_field_table

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

mysql_field_table --  Pobiera nazwę tabeli w której znajduje się dane pole

Opis

string mysql_field_table ( resource wynik, int ofset_pola )

Pobiera nazwę tabeli w której znajduje się dane pole

Aby zachować zgodność z poprzednimi wersjami, można użyć również mysql_fieldtable(). Jest to jednak niezalecane.