Forum und email
mysql_field_type

mysql_field_type

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

mysql_field_type --  Pobiera typ podanego pola

Opis

string mysql_field_type ( resource wynik, int ofset_pola )

Funkcja mysql_field_type() jest podobna do mysql_field_name(). Argumenty są identyczne, ale zwracany jest typ pola. Będzie to jeden z "int", "real", "string", "blob" lub innych opisanych w dokumentacji MySQL.

Przykład 1. Typy pól MySQL

<?php
mysql_connect
('localhost','uzytkownik','haslo');
mysql_select_db('baza');
$result = mysql_query('SELECT * FROM tabela');
$fields = mysql_num_fields($result);
$rows   = mysql_num_rows($result);
$table = mysql_field_table($result, 0);
echo
"Tabela '".$table."' ma ".$fields." pól i ".$rows." wierszy\n";
echo
"Tabela ma następujące pola:\n";
for (
$i=0; $i < $fields; $i++) {
    
$type  = mysql_field_type($result, $i);
    
$name  = mysql_field_name($result, $i);
    
$len   = mysql_field_len($result, $i);
    
$flags = mysql_field_flags($result, $i);
    echo
$type." ".$name." ".$len." ".$flags."\n";
    
$i++;
}
mysql_free_result($result);
mysql_close();
?>

Powyższy przykład da następujący wynik:

Tabela 'tabela' ma 4 pól i 1 wierszy
Tabela ma następujące pola:
string name 64 not_null primary_key binary
int ret 1 not_null
string dl 128 not_null
string type 9 not_null enum

Aby zachować zgodność z poprzednimi wersjami, można użyć również mysql_fieldtype(). Jest to jednak niezalecane.