Forum und email
mysql_field_name

mysql_field_name

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

mysql_field_name -- Podaje nazwę danego pola w wyniku

Opis

string mysql_field_name ( resource wynik, int indeks_pola )

mysql_field_name() zwraca nazwę danego pola. wynik musi być poprawnym identyfikatorem wyniku, a indeks_pola powinien zawierać liczbowy indeks pola.

Notatka: indeks_pola liczy się od 0.

Indeksem trzeciego pola będzie liczba 2, czwartego 3 i tak dalej...

Przykład 1. mysql_field_name()

<?php
/* Tabela składa się z trzech pól:
*   id_uzytkownika
*   nazwa_uzytkownika
*   haslo
*/
$link = mysql_connect('localhost', 'uzytkownik', 'haslo');  
mysql_select_db($dbname, $link)  
    or die(
"Nie można otworzyć bazy $dbname");  
$res = mysql_query("select * from users", $link);  
echo
mysql_field_name($res, 0) . "\n";
echo
mysql_field_name($res, 2);
?>

Powyższy przykład da następujący wynik:

id_uzytkownika
haslo

Aby zachować zgodność z poprzednimi wersjami, można użyć również mysql_fieldname(). Jest to jednak niezalecane.