Forum und email
mysql_free_result

mysql_free_result

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

mysql_free_result -- Zwalnia pamięć zajmowaną przez wynik

Opis

bool mysql_free_result ( resource wynik )

mysql_free_result() zwolni całą pamięć przydzieloną podanemu wskaźnikowi wyniku.

mysql_free_result() używa się tylko w wypadkach obawy zajęcia zbyt dużej ilości pamięci przez zapytania zwracające duże ilości danych. Cała pamięć przydzielona wynikowi skojarzonemu z podanym identyfikatorem wyniku będzie automatycznie zwolniona.

Zwraca TRUE w przypadku sukcesu, FALSE w przypadku porażki.

Aby zachować zgodność z poprzednimi wersjami, można użyć również mysql_freeresult(). Jest to jednak niezalecane.