Forum und email
mysql_fetch_assoc

mysql_fetch_assoc

(PHP 4 >= 4.0.3, PHP 5)

mysql_fetch_assoc --  Zapisuje wiersz wyniku w tablicy asocjacyjnej

Opis

array mysql_fetch_assoc ( resource wynik )

Zwraca tablicę zawierającą pobrany wiersz, lub FALSE jeżeli nie ma więcej wierszy w wynik.

Użycie mysql_fetch_assoc() jest równoznaczne z wywołaniem mysql_fetch_array() podając jako drugi argument MYSQL_ASSOC. Zwraca jedynie tablicę asocjacyjną. Początkowo tak właśnie zachowywała się funkcja mysql_fetch_array(). Jeśli oprócz indeksowania asocjacyjnego potrzebujesz także numeryczne, użyj funkcji mysql_fetch_array().

Jeżeli dwie lub więcej kolumn wyniku ma te same nazwy, ostatnia kolumna będzie brana pod uwagę. Dostęp do innych kolumn o tej samej nazwie jest możliwy przy użyciu funkcji mysql_fetch_array(), która wprowadzi również indeksowanie numeryczne.

Godne uwagi jest to, że użycie mysql_fetch_assoc() nie jest znacząco wolniejsze od użycia mysql_fetch_row(), a jest bardziej funkcjonalne.

Przykład 1. mysql_fetch_assoc()

<?php
mysql_connect
('localhost','uzytkownik','haslo');
mysql_select_db('baza');
$result = mysql_query('select * from tabela');
while (
$row = mysql_fetch_assoc($result)) {
    echo
$row["id_uzytkownika"];
    echo
$row["pelna_nazwa"];
}
mysql_free_result($result);
?>

Patrz także: mysql_fetch_row(), mysql_fetch_array() i mysql_query().