Forum und email
cpdf_show_xy

cpdf_show_xy

(PHP 3 >= 3.0.8, PHP 4, PHP 5 <= 5.0.4)

cpdf_show_xy -- Output text at position

Opis

bool cpdf_show_xy ( int pdf_document, string text, float x_coor, float y_coor [, int mode] )

Outputs the string text at the given position.

Notatka: The function cpdf_show_xy() is identical to cpdf_text() without the optional parameters.

Parametry

pdf_document

Uchwyt dokumentu, zwrócony przez cpdf_open().

text

The text

x_coor

The x-coordinate of the text position

y_coor

The y-coordinate of the text position

mode

Opcjonalny parametr tryb określa jednostkę długości. Jeśli jest 0 lub pominięto go, użyta jest domyślna jednostka określona dla strony. W przeciwnym wypadku współrzędne są mierzone w punktach postscriptowych ignorując obecne jednostki.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku sukcesu, FALSE w przypadku porażki.

Patrz także

cpdf_text()