Forum und email
mysql_get_host_info

mysql_get_host_info

(PHP 4 >= 4.0.5, PHP 5)

mysql_get_host_info -- Pobiera informacje o hoście MySQL

Opis

string mysql_get_host_info ( [resource identyfikator_połączenia] )

mysql_get_host_info() zwraca ciąg znaków opisujący typ połączenia wykorzystywany przez identyfikator_połączenia, włączając to nazwę serwera. Jeżeli identyfikator_połączenia nie zostanie podany, wykorzystane zostanie ostatnio otwarte połączenie.

Przykład 1. mysql_get_host_info

<?php
mysql_connect
('localhost', 'uzytkownik', 'haslo') or
    die(
'Nie można się połączyć');
printf ("MySQL host info: %s\n", mysql_get_host_info());
?>

Powyższy przykład da następujący wynik:

MySQL host info: Localhost via UNIX socket

Patrz także: mysql_get_client_info(), mysql_get_proto_info() i mysql_get_server_info().