Forum und email
mysql_get_server_info

mysql_get_server_info

(PHP 4 >= 4.0.5, PHP 5)

mysql_get_server_info -- Pobiera informacje o serwerze MySQL

Opis

string mysql_get_server_info ( [resource identyfikator_połączenia] )

mysql_get_server_info() zwraca wersję serwera, używanego przez identyfikator_połączenia. Jeżeli identyfikator_połączenia nie zostanie podany, wykorzystane zostanie ostatnio otwarte połączenie.

mysql_get_server_info() dodano w PHP 4.0.5.

Przykład 1. mysql_get_server_info

<?php
mysql_connect
('localhost', 'uzytkownik', 'haslo') or
    die(
'Nie można się połączyć');
printf ("MySQL server version: %s\n", mysql_get_server_info());
?>

Powyższy przykład da następujący wynik:

MySQL server version: 4.0.1-alpha

Patrz także: mysql_get_client_info(), mysql_get_host_info() i mysql_get_proto_info().