Forum und email
fclose

fclose

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

fclose -- Zamyka otwarty wskaźnik pliku

Opis

bool fclose ( resource uchwyt )

Zamyka wskaźnik pliku uchwyt.

Zwraca TRUE w przypadku sukcesu, FALSE w przypadku porażki.

Wskaźnik pliku musi być poprawny i musi wskazywać na plik poprawnie otwarty przez fopen() lub fsockopen().

Przykład 1. Prosty przykład fclose()

<?php

    $uchwyt
= fopen('plik.txt', 'r');

    
fclose($uchwyt);

  
?>